Title:

Ten postępek wybran iest s Praw Cesarskich, ktory Karolus V. Cesarz kazał wydać po wszythkich swoich Państwiech : ktorym sye Nauka daie, iako w tych Sądziech a sprawach około karania na gardle albo na zdrowiu, Sędziowie y kożdy Vrząd ma sye zachować y postępować wedle boiaźni Bożey, Sprawiedliwie, pobożnie, rostropnie y nieskwapliwie

Alternative title:

Postępek sądów około karania na gardle (pol.)

Creator:

Groicki, Bartłomiej (ca 1534-1605)

Contributor:

Łazarz Andrysowic (?-1577). Druk.

Description:

Nazwa aut. na podst. bibliogr.

Place of publishing:

Cracouiæ

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Lazarus Andreæ impressit

Date issued:

1559

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

image/x.djvu

Extent:

LI, [1 cz.] k., sygn. A-N4 ; 4°

Identifier:

m/sc c.em c.ch sysk (3) 1559 (A)

Call number:

XVI.390 adl

Bibliographic citation:

Estr. XV-XVIII, 17, 407 ; Budzyk, Groicki, 16 ; BUWr XVI, 746

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001940754