Title:

Ioannis Dantisci Carmen extemporarium de victoria insigni ex Moschis Illustrissimi principis Sigismundi dei gratia Regis Poloni[a]e Rusi[a]e Prusi[a]e Magniq[ue] ducis Lithuani[a]e d[omi]ni atq[ue] heredis

Alternative title:

Carmen extemporarium de victoria insigni [...]

Creator:

Dantyszek, Jan (1485-1548)

Contributor:

Ungler, Florian ( -1536). Druk.

Description:

W Bibliotece KUL egz. zdefektowany. Brak oznaczenia sygnatur, inf. o miejscu i r. wyd. oraz o wydawcy. Opis wg Estr.: (Na końcu:) Impressum Grachouiae per Florianum Vnglerium. XXIII. Septembris, Anno 1514 ; Pod tyt. drzeworyt przedstawiajacy tarczę z herbami znajdujacą się pomiędzy dwoma aniołami

Place of publishing:

[Impressum Grachouiae]

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[per Florianum Vnglerium]

Date issued:

[23 IX 1514]

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

image/x.djvu

Extent:

[4] k. ; 4°

Identifier:

esnt isq* t(na +tis (C) 1514 (A)

Call number:

XVI.496

Bibliographic citation:

Estr. XV-XVIII, t. XV, s. 37

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Is version of:

Oryginał drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003200036