Title:

Mysli Wyięte z Dzieła dawniey drukowanego pod Tytułem : Prawdziwy Stan Duchowienstwa w Polszcze

Alternative title:

Prawdziwy Stan Duchowienstwa w Polszcze ; Myśli wyjęte z dzieła dawniej drukowanego pod tytułem Prawdziwy Stan Duchowieństwa w Polszcze

Creator:

Skarszewski, Wojciech (1742-1827)

Contributor:

Drukarnia Nadworna Jego Królewskiej Mości i Komisji Edukacji Narodowej (Warszawa)

Subject:

Kościół i państwo Polska dzieła przed 1800 ; Kościół i społeczeństwo Polska dzieła przed 1800

Description:

[Wyd. 2] ; Aut. wg wyd. 1 ; Wg PSB wyd. 1784. Wg Ogłoszeń prasowych wyd. ante 15 X 1788 ; Ozn. wyd. i adr. wyd. wg Ogłoszeń prasowych

Place of publishing:

[Warszawa]

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[Druk. Nadworna]

Date issued:

[1784-1788]

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

image/x.djvu

Extent:

125 s. ; 8º

Identifier:

u-to o-o- I.ch (cki (3)

Bibliographic citation:

Estr. XIX, 4, 255 ; Teol. - 1981, 4, 93 ; Ogłosz. prasowe, 2, 3437 ; PSB. - 1997-1998, 38, 51

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003064917