Title:

Diplomata statuaria a patriarchis orientalibus Confraterni Stauropigianae Leopoliensi : a 1586-1592 data, cum aliis litteris coaevis et appendice. T. 2 / [przedm. Isidorus Szaraniewicz]

Alternative title:

Ustavnyi diplomy patrìarhami vostoka požalovannyi L'vovskomu Stavropigìjskomu Bratstvu : v g. 1586-1592 s drugimi sovremennymi pis'mami i s prilogami. T. 2

Contributor:

Szaraniewicz, Izydor (1829-1901). Przedm.

Subject:

Jeremias II (patriarcha Konstantynopola ; 1536-1595) źródła ; Kościół Grekokatolicki w Polsce. Diecezja Przemyska Obrządku Bizantyńsko-Ukraińskiego. Synod (1898 ; Przemyśl) uchwały

Description:

Editionis jubilaeae in memoriam Stauropigianae Leopoliensis ante trecentos annos fundatae ; Aut. przedm. pod tekstem

Place of publishing:

Leopoli ; (Leopoli)

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

sumptibus Instituti Stauropigiani ; (E typographia Instituti Stauropigiani, directore J. Puchyr)

Date issued:

1895

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

image/x.djvu

Extent:

[4], XVII, 133 s. ; 26 cm

Call number:

47859 III

Bibliographic citation:

Estr. XIX nie notuje

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

gre ; Wstęp w jęz. łac., tekst w jęz. grec., pol., ros.

Is version of:

OryginaƂ drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003142968