#

Object

Planned object

Title: Ecphonemata Litvrgii Greckiey Albo tego wszystkiego, co przy Liturgii, to iest Mszy Swiętey Kapłan, i Dyakon I Chor w głos Spiewaią : Wykład Ze Mszy S. Bazylego Wielkiego y S. Iana Chryzostoma wyięte, i ięzykiem Słowieńskim, a Charakterem Polskim, z nowym na Ięzyk Polski przełożeniem dla informacyi przytomnych, dawno przez WW. O. Bazylianow Sporządzone i za pozwoleniem Starszych znowu do Druku Podane / [Pachomiusz Ohilewicz].

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information