Object structure

Title:

Krytyka : miesięcznik społeczny, naukowy i literacki. R. 13, z. 3 (1911)

Alternative title:

Po Kongresie Esperantystów, R. 14, Cz. 2 (wrzesień 1912), s. 98-102 ; Echa Kongresu Esparantystów, R. 14, Cz. 2 (październik 1912), s. 146-147

Contributor:

Pasławski, Wacław. ; Feldman, Wilhelm (1868-1919). ; Kunicki, Ryszard Paweł (1873-1960). ; Teodorczuk, Władysław (1871-1913). ; Bobrowski, Emil (1876- ). ; Kolbe, Wacław.

Subject:

Literatura polska historia i krytyka czasopisma. ; Literatura historia i krytyka czasopisma. ; Sztuka Polska czasopisma. ; Polska życie intelektualne czasopisma. ; Czasopisma polskie ; Literatura polska.

Spatial coverage:

Polska

Description:

Krytyka : miesięcznik społeczny, naukowy i literacki. R. 13, z. 3 (marzec 1911).

Place of publishing:

Kraków

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Publisher:

[Wacław Kolbe]

Date issued:

1911

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Extent:

23 cm

Call number:

V-490

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

© Copyright by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Source of funding:

"Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL