Title:

Ioan[nis] Demetrii Solikowski Poemata

Alternative title:

Poemata

Creator:

Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603)

Contributor:

Krzysztoporski, Jan (1518-1585). Adr. ded. ; Łazarz Andrysowic (?-1577). Wyd.

Description:

Tytuły utworów wyszczególnione na s. tyt. ; Po s. tyt. dedykacja dla Jana Krzysztoporskiego ; Na s. tyt. ozdobna winieta. Przed tekstem dedykacji herb Nowina. W tekście drzeworyty o tematyce religijnej ; Na s. tyt. monogram z liter HV (Hieronim Wietor) i LS (Lazarus Siradensis) błędnie interpretowany przez Estr. jako sygn. rytownika ; Druk. zidnetyfikowana na podst. A. Kawecka-Gryczowa

Table of contents:

De Natali Iesu Christi ; De Tribus Magis ; Iconica meditatio [...] ; Resur[ectionis] Do[min]ic[a]e ; Ad Evndem G.D. Ioannem Christoporski [...] (łac.) ; De S. Ioanne Baptista, Ode (łac.) ; De tribus magis [...] (łac.) ; In Natalem Domini Nostri [...] (łac.) ; Meditatio Passionis et Resvrrectionis [...] (łac.)

Place of publishing:

Craco[viae]

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[Łazarz Andrysowicz]

Date issued:

1562

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

image/x.djvu

Extent:

52 k., sygn. [A-N4] : il. ; 4°

Identifier:

o,gi i.um a.j, InGa (C) 1562 (R)

Call number:

XVI.97

Bibliographic citation:

Estr. XVI-XVIII, t. 29, s. 44 ; Drukarze dawnej Polski / A. Kawecka-Gryczowa. - Wrocław, 1983, tabl. 29

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Is version of:

Oryginał drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003263838