Title:

Processionale Juxta Usum Ordinis Fratrum Beatæ Mariæ Virginis de Monte Carmelo S. O. Provinciæ Majoris Poloniæ, S. Sacramenti Reductum Officio Defunctorum, & Synopsi memoriter Cantandorum, Auctum

Alternative title:

Processionale

Contributor:

Collegium Regium (Warszawa)

Subject:

Śpiewy sakralne Kościół katolicki

Description:

[Głosy] ; Druk czerwono-czarny ; "Authoritate Venerabilis Definitorii Oboriensis. Receptum ac de Mandato A. R. P. Michaelis à S. Mathia [...] Typis Expeditum"

Place of publishing:

Varsaviæ

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Typis S. R. M. & Reipublicæ in Collegio Regio Scholarum Piarum

Date issued:

1759

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; c - druki muzyczne

Format:

image/x.djvu

Extent:

[2], 109, [1], 15 s. ; 2°

Call number:

N-6174

Bibliographic citation:

Estr. XV-XVIII, t. 22, s. 332

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat ; Tekst i Instructio Cantus Choralis w jęz. łac.

Is version of:

Oryginał drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003216332