Object structure

Title:

Spis Duchowieństwa i Parafij Diecezji Łódzkiej (1938)

Alternative title:

Spis Duchowieństwa i Parafii Diecezji Łódzkiej (1938)

Subject:

Ecclesia Catholica. Diecezja Łódzka czasopisma. ; Ecclesia Catholica. Diecezja Łódzka spisy. ; Dzienniki i czasopisma religijne ; Prasa katolicka

Users' tags:

Schematyzmy diecezjalne ; Diecezja Łódzka

Description:

1938

Place of publishing:

pl ; Łódź

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Nakładem Seminarjum Duchownego w Łodzi

Date issued:

1938

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/octet-stream

Extent:

19 cm

Call number:

V-1289 A

Bibliographic citation:

Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944 / oprac. i red. Zygmunt Zieliński. - Lublin 1981, poz. 155

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany.

Has format:

Dostępne także w postaci elektronicznej.

Replaces:

Elenchus Omnium Ecclesiarum necnon Universi Cleri Saecularis ac Regularis Dioeceseos Lodziensis pro Anno Domini ... 1929-1935

Is replaced by:

Diecezja Łódzka 1973-1987

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych ; -

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

VTLS_035:

zz2007850023