Object structure

Title:

Streszczenie najważniejszych wyników badań i wniosków Komisji. T. 10 / Komisja do Zbadania Gospodarki Przedsiębiorstw Państwowych.

Group publication title:

Sprawozdanie Komisji do Zbadania Gospodarki Przedsiębiorstw Państwowych

Contributor:

Polska. Ministerstwo Przemysłu i Handlu (1918-1939). Komisja do Zbadania Gospodarki Przedsiębiorstw Państwowych.

Subject:

Sprawozdania

Description:

Maszynopis. ; Tekst drukowany jednostronnie. ; Zawiera: Część ogólną sprawozdania oraz część szczegółową sprawozdania poszczególnych grup (chemicznej, metalowej, spożywczej, górniczej, komunikacyjnej, użuteczności publicznej, różnej i drzewnej).

Place of publishing:

pl ; Warszawa

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[s.n.]

Date created:

1937.

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Extent:

S. 1-277, 29 cm

Call number:

E 1174/X

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany.

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10059 - Biblioteka Instytutu Ekonomii i Finansów

VTLS_035:

xx003019188