Obiekt

Tytuł: [Jan Kanty Józef Lenczowski, sufragan i oficjał generalny lubelski, udziela dyspensy Michałowi Grzegule i Małgorzacie Wójcikównie, mieszkańcom wsi Pełczyn, parafii Biskupice, będącym w czwartym stopniu powinowactwa i zezwala na zawarcie małżeństwa].

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji