Title:

[August III, król Polski, zezwala Rochowi Kossowskiemu, staroście sieradzkiemu, na odstąpienie wsi Trzebiczna jego bratu Stanisławowi Kossowskiemu]

Creator:

August III (król Polski ; 1696-1763)

Contributor:

Słomiński, Jan ; Małachowski, Jan (1698-1762)

Subject:

Kossowski, Roch (1737-1813) ; Kossowski, Stanisław ; Trzebiczna (starostwo sieradzkie) ; Starostwo sieradzkie ; Dyplomy

Spatial coverage:

Trzebiczna (starostwo sieradzkie) ; Starostwo sieradzkie ; Warszawa (woj. mazowieckie)

Description:

Tytuł nadany przez katalogującego ; Papierowy dokument rękopiśmienny ze znakiem wodnym ; Własnoręczny podpis króla oraz Jana Słomińskiego - sekretarza królewskiego i metrykanta koronnego ; Pieczęć wielka koronna króla, papierowo-woskowa oraz pieczęć tuszowa z napisem: ZE ZBIORÓW WIN. HR. ŁOSIA ; Na odwrocie m.in. informacja, że dokument został opieczętowany w kancelarii Jana Małachowskiego - kanclerza wielkiego koronnego ; Ze zbiorów hrabiego Wincentego Łosia, zakup od Jarosława Oczkowskiego w 1967 roku

Place of publishing:

Warszawa

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Date created:

5.06.1762

Type:

t - rękopis

Format:

image/jpeg

Extent:

1 złożony arkusz połączony masą pieczętną ; 24x39 cm

Call number:

Dypl. 70

Bibliographic citation:

Inwentarz dyplomów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, sporządził Andrzej Wojtkowski, Lublin 1949, k. 23v i 24r

Source:

Oryg. ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

łaciński

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Source of funding:

Dofinansowano w ramach umowy SONB/SP/513464/2021 z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Project:

Digitalizacja i udostępnienie dyplomów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL ; 10004 - Sekcja Rękopisów - Biblioteka Uniwersytecka KUL