Title:

Dyplomy orderów nadanych polskim duchownym rzymskokatolickim przez cara Mikołaja II w roku 1915

Users' tags:

ks. Bronisław Ussas ; duchowieństwo rzymskokatolickie w Imperium Rosyjskim (Cesarstwie Rosyjskim) ; car Mikołaj II Aleksandrowicz Romanow (1868-1918) ; Kościół rzymskokatolicki w Imperium Rosyjskim (Cesarstwie Rosyjskim)

Spatial coverage:

Królestwo Polskie (1815-1915) ; Cesarstwo Rosyjskie (Imperium Rosyjskie)

Temporal coverage:

1915

Abstract:

Dyplomy orderów miały być wręczone następujacym osobom: Aleksander Kakowski (abp warszawski), ks. Stanisław Gall, ks. Ludwik Gawroński, ks. Adolf Jełowiecki, ks. Józef Scipio Del-Kamp, ks. Czesław Sokołowski. Dekrety nominacyjne nie zostały im jednak nigdy doręczone i pozostały w Departamencie Wyznań Obcych w Piotrogrodzie.

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Date issued:

1915-1932

Type:

t - rękopis

Extent:

9 kart ; 35,5 x 22,3 cm

Call number:

Rkp. 753

Bibliographic citation:

Inwentarz rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, t. 3

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Source of funding:

Dofinansowano w ramach umowy SONB/SP/513464/2021 z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Project:

Digitalizacja archiwum Kościoła katolickiego w Rosji. Zbiory ks. Bronisława Ussasa w BU KUL

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL ; 10004 - Sekcja Rękopisów - Biblioteka Uniwersytecka KUL