Title:

[Wypisy z akt archiwalnych, rosyjskich wydawnictw źródłowych, rosyjskich czasopism historycznych i bibliograficznych oraz czasopism polskich na temat stosunków pomiędzy rządem rosyjskim a Kościołem rzymskokatolickim i greckokatolickim na terenie Rosji]

Contributor:

Ussas, Bronisław ks. (1885-1977), twórca kolekcji

Users' tags:

ks. Bronisław Ussas ; Kościół katolicki ; Kościół rzymskokatolicki na terenie Królestwa Polskiego ; Kościół unicki w Imperium Rosyjskim ; Kościół unicki na terenie Królestwa Polskiego ; Kościół rzymskokatolicki w Imperium Rosyjskim ; Kościół katolicki w Rosji

Spatial coverage:

Królestwo Polskie (1815-1917) ; Cesarstwo Rosyjskie (Imperium Rosyjskie) ; ZSRR ; Rosja

Description:

Wypisy z akt archiwalnych, rosyjskich wydawnictw źródłowych, rosyjskich czasopism historycznych i bibliograficznych oraz czasopism polskich na temat stosunków pomiędzy rządem rosyjskim a Kościołem rzymskokatolickim i greckokatolickim na terenie Rosji, a szczególnie w guberniach północno-zachodnich i Królestwie Polskim. Niszczenie w ramach represji po powstaniach narodowych polskiego mienia kulturalnego w skoksowanych klasztorach i zamkniętych kościołach, zbiory polskie w archiwach i bibliotekach rosyjskich (s. 373-433) itp.

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Date created:

1917-1939 (?)

Type:

t - rękopis

Extent:

435 stron, w tym 433-435 niezapisane; 35,5 x 22,2 cm

Call number:

Rkp. 908

Bibliographic citation:

Inwentarz rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, t. 3

Language:

rosyjski ; polski

Is part of:

Kościół katolicki - zbiory ks. Bronisława Ussasa w BU KUL

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Source of funding:

Dofinansowano w ramach umowy SONB/SP/513464/2021 z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Project:

Digitalizacja archiwum Kościoła katolickiego w Rosji. Zbiory ks. Bronisława Ussasa w BU KUL

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL ; 10004 - Sekcja Rękopisów - Biblioteka Uniwersytecka KUL