Show structure

Title:

Elenchus Cleri Saecularis et Regularis Dioecesis Cracoviensis

Alternative title:

Elenchus Cleri Saecularis et Regularis Dioecesis Cracoviensis (1818)

Subject:

Ecclesia Catholica. Diecezja Krakowska 19 w. ; Ecclesia Catholica. Diecezja Krakowska spisy czasopisma ; Ecclesia Catholica. Diecezja Krakowska czasopisma ; Kościół katolicki duchowieństwo 19 w. spisy ; Seminaria duchowne katolickie Polska 19 w. ; Szkoły katolickie Polska 19 w. ; Galicja (region) 19 w. czasopisma ; Czasopisma polskie Polska Kraków 19 w. ; Prasa katolicka Polska Kraków 19 w. ; Dzienniki i czasopisma religijne Polska Kraków 19 w.

Description:

Rocz. ; 1812-1831. ; Palatynat krakowski obejmuje również dystrykt kielecki ; Paginacja wspólna, a czasem rozłączna z dziełem współwydanym "Ordo [...] Dioecesis Cracoviensis"

Place of publishing:

Cracovia

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[s.n.]

Contributor:

Ecclesia Catholica. Diecezja Krakowska

Date issued:

1812-1831

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

16 cm

Bibliographic citation:

Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944 / Zygmunt Zieliński. Lublin, 1981, poz. 163

Call number:

V-1286A

Language:

lat

Is version of:

OryginaƂ drukowany

Replaces:

Catalogus Praelatorum et Canonicorum Eccl[esiae] Cath[edralis] Cracoviensis

Is replaced by:

Elenchus Universi Cleri Dioeceseos Cracoviensis 1832-1851

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003050139