Title:

Ustawy Towarzystwa Rozkrzewiania Wiary pod wezwaniem ś. Franciszka Ksawerego : Oeuvre de la propagation de la foi : z objaśnieniami i encykliką Ojca Ś. Leona XIII zalecającą takowe

Creator:

Ecclesia Catholica. Pontificalia Opera Missionalia. Pontificium Opus Missionale a Propagatione Fidei

Contributor:

Leon XIII (papież ; 1810-1903). Koment. ; Leon XIII (papież ; 1810-1903). Sancta Dei Civitas (pol.) ; Hołubowicz, Józef (1835-1887). Wyd.

Subject:

Ecclesia Catholica. Pontificalia Opera Missionalia. Pontificium Opus Missionale a Propagatione Fidei statuty

Description:

W tyt. również praca wpółwyd. encyklika Ojca Św. Leona XIII

Table of contents:

Sancta Dei Civitas (pol.)

Place of publishing:

Kraków ; (Kraków)

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

nakładem x. Józefa Hołubowicza T. J. ; (w Drukarni "Czasu" Fr. Kluczyckiego i Spółki pod zarządem J. Łakocińskiego)

Date issued:

1887

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

image/x.djvu

Extent:

22 s. ; 16 cm

Call number:

3131 IIIa

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003084185