Object structure

Title:

Ziemia Stanisławowska : polski tygodnik demokratyczny / [redaguje w im. kom. red. Franciszek Pawliszak ; odpow. red.: Koszyński Kazimierz]

Alternative title:

Ziemia Stanisławowska. R. 2, nr 71 (1929)

Contributor:

Pawliszak, Franciszek. Red. ; Seidler, Henryk. Red. ; Koszyński, Kazimierz. Red. ; Spółdzielnia Wydawnicza "Ziemia Stanisławowska"

Subject:

Iwano-Frankiwsk (Ukraina) 1900-1945 czasopisma ; Czasopisma polskie 1900-1945 ; Prasa polityczna Ukraina Iwano-Frankiwsk 1900-1945

Description:

Tyg. ; R. 1 (1928)-R. 4 (1931) ; Tyt. wg nagł. ; Od R. 2 nr 59 (27 stycz. 1928) redaguje w im. kom. red. Henryk Seidler ; odpow. red.: Koszyński Kazimierz ; Nazwa red., wyd. i druk. pod tekstem ; Daty wyd. na podst. CKTCZ online ; Współwyd.: z. Przegląd Nauczycielski : wojewódzki organ Związku Polskich Naucz. Szkół Powszechn. R. 1 (1929)-[R. 5 (1932)]

Place of publishing:

Stanisławów [Iwano-Frankiwsk] ; (Stanisławów)

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

"Ziemia Stanisławowska", Spółdzielnia Wydawnicza ; (Druk. Leona Dankiewicza)

Date issued:

1928-1931

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

48 cm

Call number:

V-0529

Bibliographic citation:

Spis Gazet i Czasopism Rzeczypospolitej Polskiej, R. 1929, s. 81 ; Spis Gazet i Czasopism Rzeczypospolitej Polskiej, R. 1932, s. 84 ; CKTCZ online, poz. 41128

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003227433