Show structure

Title:

Zapiski Klassičeskago Otdělenìâ Imperatorskago Russkago Arheologičeskago Obŝestva

Alternative title:

Zapiski Klassičeskago Otdělenìâ Imperatorskago Russkago Arheologičeskago Obŝestva. T. 6 (1910)

Subject:

Imperatorskoe Russkoe arheologičeskoe obŝestvo. Klassičeskoe otdelenie czasopisma ; Archeologia Rosja 1870-1914 czasopisma ; Czasopisma rosyjskie 1870-1914 ; Czasopisma naukowe Rosja 1870-1914

Description:

Niereg. ; T. 1 (1904)-T. 9 (1917) ; T. 2, (1904-1906) druk.: Tipografìâ Imperatorskoj Akademii Nauk. T. 3 (1904) druk.: Tipografìâ I. N. Skorohodova. Od T. 4 (1907) druk.: M. A. Aleksandrova ; Daty wyd. wg FEB-web.

Place of publishing:

S.-Peterburg [Petersburg] ; (S.-Peterburg)

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Imperatorskoe Russkoe Arheologičeskoe Obŝestvo ; (Tipografìâ I. N. Skorohodova)

Contributor:

Imperatorskoe Russkoe Arheologičeskoe Obŝestvo

Date issued:

1904-1917

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

28 cm

Bibliographic citation:

FEB-web, poz. 2988

Call number:

V-44

Language:

rus

Is version of:

Oryginał drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003225294