Object structure

Title:

Istoričeskoe Obozrěnie. T. 1 (1890)

Alternative title:

Istoričeskoe Obozrěnie : sbornik Istoričeskago Obŝestva pri Imperatorskom S.-Peterburgskom universitetě za ... god ; Istoričeskoe obozrenie ; Ist. obozr. ; Ûlìj Pompinìj Lèt : kritičeskoe izslědovanìe ; Sbornik statej, posvâŝennyh Aleksandru Sergěeviču Lappo-Danilevskomu

Contributor:

Kareev, Nikolaj Ivanovič (1850-1931). Red. ; Istoričeskoe Obŝestvo pri Imperatorskom S.-Peterburgskom universitete

Subject:

Czasopisma rosyjskie 1870-1914 ; Czasopisma naukowe Rosja 1870-1914 ; Czasopisma rosyjskie 1900-1945 ; Czasopisma naukowe Rosja 1900-1945 ; Istoričeskoe Obŝestvo pri Imperatorskom S.-Peterburgskom universitete czasopisma ; Rosja historia czasopisma ; Historia powszechna czasopisma

Description:

Niereg. ; Od T. 2 na s. tyt. inf. o red.: N. I. Karěev ; Niektóre tomy mają indywidualne tytuły ; T. 1, otd. 1 (1890)-T. 21 (1916)

Place of publishing:

(S.-Peterburg) ; S.-Peterburg [Petersburg]

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

(Tipografìa M. M. Stasûleviča) ; Istoričeskoe Obŝestvo pri Imperatorskom S.-Peterburgskom universitetě

Date issued:

1890-1916

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

25 cm

Identifier:

ISSN: 0258-9761

Call number:

V-31

Bibliographic citation:

FEB-web, poz. 3673

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

rus

Is version of:

Oryginał drukowany

Is replaced by:

Russkìj istoričeskìj žurnalʺ 1917-1922

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003165399