Show structure

Title:

Ewolucjonizm i jego odbicie w światopoglądzie.

Creator:

Kunicki-Goldfinger, Władysław J. H.

Subject:

Filozofia historia czasopisma. ; Filozofia czasopisma.

Description:

Artykuł z : Roczniki Filozoficzne T. 31, nr 3 (1983), s. [9]-20. ; Referat wygłoszono w czasie Sympozjum Naukowego nt. Nauki Przyrodnicze - Filozofia - Religia, zorganizowanego w dniach 19-20 XI 1980 r. przez Specjalizację Filozofii Przyrody w ramach działalności Towarzystwa Naukowego KUL.

Place of publishing:

Lublin ; pl

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

TN KUL

Contributor:

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Date issued:

1983.

Date created:

-

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

21 cm

Identifier:

ISSN: 0035-7685

Call number:

V-3594

Language:

pol

Relation:

-

Is version of:

Oryginał drukowany.

Access rights:

Dostępne tylko w sieci KUL

License:

Copyright © - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zm.

Rights holder:

Towarzystwo Naukowe KUL

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

VTLS_035:

aa95026072

This publication is protected and available only for logged users.