Show structure

Title:

Archiwum Tłumaczeń z Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich 1966

Alternative title:

Arch. Tłum. Teor. Lit. Metodol. Bad. Lit. ; Archiwum Tłumaczeń z Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich ; Archiwum Tłumaczeń

Contributor:

Katolicki Uniwersytet Lubelski. Koło Polonistów Studentów. Sekcja Tłumaczeń. ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Koło Polonistów Studentów. ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katedra Teorii Literatury.

Subject:

Językoznawstwo badania czasopisma. ; Literatura metodologia czasopisma. ; Tłumaczenie czasopisma. ; Literatura historia i krytyka teoria tłumaczenia polskie czasopisma. ; Poetyka tłumaczenia polskie czasopisma.

Description:

Niereg. ; Z. 1 (1966)-z. 5 (1982). ; Od z. 3 zm. formatu: 24 cm. ; Od z. 3 (1976): / Koło Polonistów KUL oraz Katedra Teorii Literatury KUL.

Place of publishing:

Lublin

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Koło Polonistów Studentów KUL

Date issued:

1966

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

[2], 75, [2] k., 29 cm

Call number:

p 78

Language:

Tekst jest przekł. z ang. na pol.

Access rights:

Dostępne tylko w sieci KUL

License:

Copyright © - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zm.

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych

Location of original object:

10040 - Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej ; 10043 - Zakład Literatury Polskiej

This publication is protected and available only for logged users.