Title:

Listy do Rodziców (1951-1957), teksty (1954-1960)

Creator:

Czartoryska, Urszula (1934-1998).

Contributor:

Kitowska-Łysiak, Małgorzata (1953-2012). ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. ; Leśniak, Kamila. ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo.

Subject:

Czartoryska, Urszula (1934-1998) korespondencja. ; Fotografia 1945-1970. Polska

Place of publishing:

Lublin

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Towarzystwo Naukowe KUL : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Date issued:

cop. 2010

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

401, [4] s., 24 cm.

Call number:

598762 II

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

Streszcz. ang.

Is part of:

Sztuka Nowa : źródła i komentarze / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedra Historii Sztuki Współczesnej KUL ; ; Sztuka Nowa

Access rights:

Dostępne tylko w sieci KUL

License:

Copyright © - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zm.

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

This publication is protected and available only for logged users.