Object structure

Title:

Stwierdzanie związku przyczynowego w badaniach dotyczących wpływu słabych niejonizujących pól elektromagnetycznych na rozwój zarodkowy człowieka.

Alternative title:

Ascertaining the causal relationship in the studies of the effects of weak nonionizing electromagnetic fields on embryogenesis of man

Creator:

Pyrzyńska, Agnieszka

Contributor:

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Subject:

Filozofia historia czasopisma. ; Filozofia czasopisma.

Users' tags:

przyczynowość, związek przyczynowy, pola elektromagnetyczne, PEM, ryzyko reprodukcyjne, epidemiologia, causality, causation, electromagnetic fields, EMF, reproductive risk, epidemiology.

Description:

Artykuł z : Roczniki Filozoficzne. T. 52, nr 1 (2004), s. 183-197.

Place of publishing:

Lublin ; pl

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

TN KUL

Date created:

-

Date issued:

2004

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

21 cm

Identifier:

ISSN: 0035-7685

Call number:

V-3594 ; V-3594 A

Language:

pol ; Streszcz. ang.

Relation:

-

Is version of:

Oryginał drukowany.

Access rights:

Dostępne tylko w sieci KUL

License:

Copyright © - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zm.

Rights holder:

Towarzystwo Naukowe KUL

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

VTLS_035:

aa95026072

This publication is protected and available only for logged users.