Show structure

Title:

La Progreso : ĉeĥoslavaka organo esperantista : československ list esperantsky. Jaro 7, nro 3 (Januaro 1924)

Contributor:

Ĉeĥoslavaka Asocio Esperantista. ; Esperantista klubo (Pilzeń).

Subject:

Esperanto (język sztuczny) czasopisma. ; Czasopisma esperanckie.

Description:

La Progreso : ĉeĥoslavaka organo esperantista : československ list esperantsky. Jaro 7, nro 3 (Januaro 1924).

Place of publishing:

Pilzeň

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Publisher:

Esperantista klubo en Pilzeň.

Date issued:

1924

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

28 cm

Call number:

v-24128

Language:

Tekst czes., esper.

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

© Copyright by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Source of funding:

"Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”. ; "Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę"

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL