Object structure

Title:

Lingvo Internacia : monata gazeto por la lingvo esperanto. Jaro 11, n-ro. 22=154 (15 Novembro 1906)

Contributor:

Cart, Théophile (1855-1931). ; Fruictier, Paul (1879-1947). ; Nylén, Paul (1879-1958). ; Gernet, Vladimir (1870-1929). ; Esperanto clubo (Uppsala).

Subject:

Esperanto (język sztuczny) czasopisma. ; Czasopisma esperanckie.

Description:

Lingvo Internacia : monata gazeto por la lingvo esperanto. Jaro 11, n-ro. 22=154 (15 Novembro 1906).

Place of publishing:

Upsala

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Publisher:

Vladimir Gernet

Date issued:

1906

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

21 cm

Call number:

V-19564

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

© Copyright by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Source of funding:

"Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”. ; "Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę".

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL