Object structure

Title:

Otčet Komiteta Lûblinskago Muzykal'nago Obŝestva za ... God = Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Muzycznego w Lublinie za ...Rok

Alternative title:

Otčet Komiteta Lûblinskago Muzykal'nago Obŝestva za ... God = Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Muzycznego w Lublinie za 1898/1899 Rok

Contributor:

Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego (Lublin)

Subject:

Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego (Lublin) czasopisma ; Czasopisma polskie 1870-1914

Description:

Rocz. ; Za 1898/9 rok-Za 1910/1911 rok ; Tyt. wg okł. ; Za rok 1899/1900 tyt. : Otčet Komiteta Muzykal'nago Obščestva v Lûblině ; Wydawane w formatach : 24 cm, 20 cm, 22 cm, 21 cm

Place of publishing:

Lublin ; (Lublin)

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[s.n.] ; (Druk. M. Kossakowskiej)

Date issued:

1899-1911

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

24 cm

Call number:

V-2649

Bibliographic citation:

Katalog czasopism lubelskich / Halina Wolska. - Lublin, 1974, s. 84, poz. 560

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

rus

Is version of:

Oryginał drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

gh2000664343