Show structure

Title:

Wyznania Religijne, Stowarzyszenia Narodowościowe i Etniczne w Polsce ... [Dokument elektroniczny] / Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Demograficznych.

Alternative title:

Wyznania Religijne, Stowarzyszenia Narodowościowe i Etniczne w Polsce 2009-2011

Contributor:

Polska. Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Demograficznych.

Subject:

Mniejszości towarzystwa statystyki. Polska ; Religie 1990- statystyki. ; Polska religia statystyki.

Spatial coverage:

Polska

Description:

Raz na trzy lata. ; 2006/2008-. ; Tyt. z ekranu tytułowego. ; Na publikacji ISBN: 978-83-7027-.

Place of publishing:

Warszawa ; pl

Publisher:

Zakład Wydawnictw Statystycznych

Date created:

2010-.

Date issued:

2010-.

Date copyrighted:

2010-.

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

image/x.djvu ; application/octet-stream

Extent:

Dyski optyczne (CD-ROM) 12 cm.

Language:

pol ; Spis treści i wstęp ang.

Is version of:

Oryginał drukowany.

Has format:

Publikacja dostępna również w wersji drukowanej i w wersji online. ; Wyznania Religijne, Stowarzyszenia Narodowościowe i Etniczne w Polsce ... 1997-

Is format of:

Publikacja dostępna również w wersji drukowanej i w wersji online. ; Wyznania Religijne, Stowarzyszenia Narodowościowe i Etniczne w Polsce ... 1997-

Access rights:

Dostępne tylko w sieci KUL

License:

Copyright © - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zm.

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001832028

This publication is protected and available only for logged users.