Kolekcja

Czerkawski Jan

Czerkawski Jan – historyk filozofii, ur. 24 VI 1939 w Kaliszu, zm. 10 I 2007 w Lublinie.

Studia rozpoczął w 1957 w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Po dwóch latach przeniósł się na Wydział Filozofii Chrześcijańskiej KUL, gdzie w 1963 uzyskał magisterium z filozofii na podstawie pracy É. Gilsona koncepcja historii filozofii i gdzie został zatrudniony. Doktorat obronił w 1968 na podstawie dysertacji H. Rosseliego renesansowa próba odnowienia filozofii napisanej pod kierunkiem S. Swieżawskiego. Prowadził badania nad pol. filozofią XV- i XVI-wiecznego platonizmu i arystotelizmu, rozszerzając stopniowo zainteresowania o pol. filozofów XVII-wiecznych. Habilitację uzyskał w 1976 na podstawie rozprawy Z badań nad filozofią polską XVI i XVII wieku oraz całego dorobku naukowego.

W 1976 objął Katedrę Historii Filozofii Średniowiecznej i Nowożytnej, przemianowaną później na Katedrę Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej. W 1980 został kierownikiem Zakładu Historii Filozofii i prodziekanem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. Kolejnym przedmiotem zainteresowania Cz. stała filozofia europejska, zwł. franc. – XVI w. (C. Bovillus), a później w. XVII i XVIII.

W 1983 został prorektorem KUL i pełnił tę funkcję do 1989. W 1993 uzyskał tytuł naukowy prof., a w 1998 stanowisko prof. zwyczajnego.


wiecej...

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji