Kolekcja

Kłósak Kazimierz

Kłósak Kazimierz – filozof neoscholastyk, ur. 1 I 1911 w Żółkwi, zm. 1 VI 1982 w Krakowie.

Studia filozoficzno-teologiczne ukończył na UJ, uzyskując w 1934 doktorat na podstawie rozprawy Tomizm w ujęciu Jakuba Maritaina, pisanej pod kierunkiem K. Michalskiego. Następnie studiował w Rzymie (Angelicum) i Louvain (Belgia), gdzie uzyskał licencjat (Institut Supérieure de Philosophie). Od 1945 wykładał filozofię na UJ oraz w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Krakowie (od 1957). Od 1954 jako prof. nadzwyczajny wykładał dyscypliny filozoficzne na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie, gdzie był kierownikiem Katedry Filozofii Przyrody, prodziekanem (1954–1956) i dziekanem tego wydziału (1956–1957, 1964–1976). W latach 1964–1971 był kierownikiem Katedry Filozofii Przyrody na Wydziale Filozofii KUL, pełniąc zarazem funkcję kierownika Sekcji Filozofii Przyrody na tym wydziale. K. był twórcą lub współtwórcą kilku periodyków. Wraz z J. Iwanickim założył w 1965 półrocznik ATK „Studia Philosophiae Christianae”. Był współzałożycielem i współredaktorem rocznika Polskiego Tow. Teologicznego „Analecta Cracoviensia”.

wiecej...

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji