Kolekcja

Krąpiec Mieczysław Albert

Krąpiec Mieczysław Albert – filozof, teolog, humanista, współtwórca lubelskiej szkoły filozoficznej, wieloletni rektor KUL, inicjator wydania i przewodniczący komitetu naukowego Powszechnej encyklopedii filozofii (wyd. I–X, Lb 2000–2009), ur. 25 V 1921 w Berezowicy Małej (woj. tarnopolskie na Podolu, obecnie Ukraina), zm. 8 V 2008 w Lublinie.

Gimnazjum klasyczne im. Wincentego Pola ukończył w 1939 w Tarnopolu; w tym samym roku wstąpił do zakonu oo. dominikanów w Krakowie. Studia odbywał w czasie okupacji niem. w dominikańskim Instytucie Filozoficzno-Teologicznym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1945. W latach 1946–1954 pracował jako wykładowca w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym w Krakowie. Doktorat z filozofii napisał pod kierunkiem J. Woronieckiego – De naturali amore Dei super omnia in creaturis (O miłości przyrodzonej nade wszystko względem Boga), który został zaakceptowany przez „Angelicum” w Rzymie w 1946. Doktorat z teologii, napisany pod kierunkiem ks. A. Słomkowskiego, obronił na KUL w 1948 na podstawie pracy De amore hypostatico in Sanctissima Trinitate secundum St. Thomam Aquinatem (O miłości osobowej w Trójcy Świętej według św. Tomasza). Habilitację na temat Egzystencjalne podstawy transcendentalnej analogii bytu rozpoczął na sekcji filozoficznej Wydziału Teologicznego UW (1951), a po jego likwidacji przez władze komunistyczne przedstawił na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL w 1956. Tytuł docenta uzyskał w 1956, prof. nadzwyczajnego w 1962, prof. zwyczajnego w 1968. Od 1951 był związany z KUL. Trzykrotnie sprawował funkcję dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej (1958–1961, 1969–1970). W latach 1970–1983 był pięciokrotnie wybierany na rektora. Przyczynił się do rozwoju i odnowienia naukowego KUL, jedynej wówczas uczelni niepaństwowej w bloku krajów komunistycznych, oraz promocji KUL w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Krąpiec to jeden z głównych twórców lubelskiej szkoły filozoficznej, zw. też lubelską szkołą filozofii klasycznej. Szkoła ta już w latach 50. skupiła tak wybitnych myślicieli, jak S. Swieżawski, J. Kalinowski, ks. S. Kamiński, ks. M. Kurdziałek, ks. K. Wojtyła.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji