Kolekcja

Turek Józef

Turek Józef – filozof przyrody, ur. 18 IX 1946 w Naszacowicach k. Nowego Sącza, zm. 4 VI 2010 w Lublinie.

Uczył się w szkole podstawowej w Naszacowicach i Podegrodziu, następnie w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Sączu. Po zdaniu matury w 1964, wstąpił do Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. W czasie studiów seminaryjnych odbył dwuletnią zasadniczą służbę wojskową w Kołobrzegu. 20 VI 1971 w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa warmińskiego J. Drzazgi.

Studia z filozofii przyrody ukończył na Wydziale Filozofii KUL, uzyskując w 1978 tytuł doktora na podstawie rozprawy Kosmologia Alberta Einsteina i jej filozoficzne uwarunkowania, napisanej pod kierunkiem S. Mazierskiego. Po studiach podjął wykłady z filozofii przyrody i filozofii Boga w Warmińskim Seminarium Duchownym. W 1982 został zatrudniony na Wydziale Filozofii KUL jako prowadzący zajęcia zlecone, a od 1986 jako asystent. Przebywał na stypendiach naukowych w Louvain-la-Neuve (pobyt roczny w 1980), Castel Gandolfo (stypendium półroczne w 1984), Londynie (2 miesiące w 1991) i Leuven (3 miesiące w 1997). W 1996 uzyskał tytuł doktora habilitowanego w zakresie filozofii, na podstawie monografii Wszechświat dynamiczny. Rewolucja naukowa w kosmologii. Kierownikiem Katedry Filozofii Kosmologii został 2 lata później, a od 1999 był zatrudniony na stanowisku prof. nadzwyczajnego KUL. W latach 1999–2001 i 2008–2009 był prodziekanem do spraw studenckich Wydziału Filozofii.

Na KUL wykładał filozofię przyrody, kosmologię relatywistyczną i filozofię kosmologii. Prowadził wykłady z filozofii przyrody i relacji między nauką a religią na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (1999–2001), w Kolegium św. Tomasza w Kaliningradzie (1994–1999), oraz na Słowacji, w Paryżu, w Warmińskim Seminarium w Olsztynie (1978–2001), w Arcybiskupim Seminarium w Lublinie (1986–1992) i w Seminarium OO. Marianów w Lublinie.

>

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji