Kolekcja

Zdybicka Zofia

Zofia Józefa Zdybicka – filozof, twórca klasycznej koncepcji filozofii religii w ramach lubelskiej szkoły filozoficznej, ur. 5 VIII 1928 w Kraśniku Lubelskim.

W 1948 zdała maturę w Technikum Kupieckim im. A. Vetterów w Lublinie. Następnie wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego; śluby wieczyste złożyła 15 VIII 1957. W latach 1956–1961 odbyła studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Stopień doktora filozofii uzyskała w 1965, doktora habilitowanego w 1970. W 1966 została zatrudniona na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. W 1973 objęła kierownictwo nowo utworzonej Katedry Filozofii Religii. Tytuł naukowy prof. zwyczajnego nauk humanistycznych otrzymała w 1988. Przebywała na stypendiach naukowych w Yale University (New Haven, USA), w Catholic University of America w Waszyngtonie, w Katholieke Universiteit Leuven. Na Wydziale Filozofii KUL prowadziła wykłady z zakresu filozofii Boga i religii, metafizyki, antropologii, etyki. Była kierownikiem Sekcji Filozofii Teoretycznej (1979–1984), prodziekanem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej (1984–1986) i dziekanem tego wydziału (w latach 1986–1987 i 1990–1999), członkiem Zarządu Tow. Naukowego KUL, Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL, Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (1987–1989), redaktorem działu „Filozofia religii” w Encyklopedii katolickiej (I– , Lb 1973– ), członkiem Komitetu Naukowego Powszechnej encyklopedii filozofii (I–X, Lb 2000–2009). Jest członkiem Rady Naukowej serii wydawniczej „Biblioteka Filozofii Realistycznej”, Polskiego Tow. Filozoficznego, Tow. Naukowego KUL, American Bibliographical Institut, Societas Internationalis St. Thomae Aquinatis, Pontificia Academia S. Thomae Aquinatis, Polskiego Tow. Tomasza z Akwinu – Oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino (członek założyciel). Zorganizowała m.in. Światowy Kongres Filozofii Chrześcijańskiej w Lublinie na temat „Wolność we współczesnej kulturze” (20–25 VIII 1996). W latach 1963–1983 i 2001–2007 była członkiem Rady Generalnej Zgromadzenia, w latach 1983–2003 Przełożoną Centrum Lubelskiego tegoż zgromadzenia. Uczestniczyła w pracach Prymasowskiej Rady Społecznej (1986–1990) oraz w Komisjach Episkopatu Polski do spraw Kultury, do spraw Nauki Katolickiej, Dialogu z Niewierzącymi, a także w Papieskiej Komisji „Iustitia et Pax”. Była konsultorem Rady Naukowej Episkopatu Polski.

Zdybicka była kilkakrotnie nagradzana za jej dokonania i zaangażowanie w życie naukowe i kulturalne, m.in. otrzymała: Złoty Krzyż Zasługi (1978), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2000), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2008). Ponadto jest laureatką Nagrody Rady Naukowej „Życia i Myśli”: „Książka Roku” (1978) oraz Nagrody Rektora KUL (1996).

wiecej...

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji