Kolekcja

Studia z Prawa Wyznaniowego

„Studia z Prawa Wyznaniowego” to czasopismo naukowe ukazujące się od 2000 r., opracowywane w Katedrze Prawa Wyznaniowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i wydawane przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Na łamach periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawnych aspektów wolności religijnej, a także instytucjonalnych relacji między państwem a kościołami (w szczególności Kościołem Katolickim) i innymi związkami wyznaniowymi. Szczególny nacisk położony jest na współczesne polskie prawo wyznaniowe, wiele tekstów dotyczy jednak również historii relacji Państwo – Kościół w Polsce (zwłaszcza w okresie PRL). Znacząca część publikowanych opracowań odnosi się ponadto do prawa obowiązującego (zarówno współcześnie, jak i w przeszłości) w innych państwach, przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawnomiędzynarodowej ochrony wolności myśli, sumienia i religii. Na łamach periodyku publikowane są nie tylko opracowania napisane po polsku, ale i w językach obcych (zwłaszcza kongresowych). Obok artykułów naukowych w „Studiach z Prawa Wyznaniowego” publikowane są również opinie prawne, recenzje znaczących monografii i innych opracowań, a także sprawozdania z konferencji naukowych.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji