Kolekcja

Aldus, Froben, Plantin- szesnastowieczne druki z najsłynniejszych europejskich oficyn wydawniczych

Wytypowana do digitalizacji kolekcja stanowi część zwartego księgozbioru, tzw. Depozytu przemyskiego , pochodzącego z Biblioteki Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu, który po II wojnie światowej trafił do BU KUL. Wybrane zostały druki XVI-wieczne, najstarsze i najcenniejsze. Głównym kryterium wyboru było pochodzenie typograficzne. Wyodrębnione zostały druki wytłoczone w największych oficynach drukarskich tego czasu: Frobena w Bazylei, Plantina w Antwerpii i innych. Wzięta została również pod uwagę ich jakość typograficzna (piękno druku), szata graficzna (ilustracje drzeworytowe) oraz w niektórych przypadkach, szczególnie piękne, tłoczone oprawy skórzane pochodzące zapewne z polskich warsztatów introligatorskich.
Digitalizacja w oparciu o fiansowanie celowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji