Kolekcja

Opracowanie i digitalizacja dawnych unikatowych fotografii z zasobu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

Fotografie ze zbiorów BU KUL prezentują wszystkie rodzaje i formy dawnej (do 1939 r.) fotografii – portrety indywidualne i grupowe w atelier i plenerze, fotografię krajoznawczą, dokumentacyjną itp. Związane są z Kościołem rzymsko- i greckokatolickim, a także instytucjami i osobami prywatnymi, których spuścizny i dary wzbogaciły zbiory BU KUL. Projekt zakłada: wybór fotografii do digitalizacji (z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa autorskiego) oraz konkretnych zespołów ważnych dla nauki i jej dziedzictwa; opracowanie formalne dotąd nieskatalogowanych (a tym samym nieznanych czytelnikom) fotografii z dawnych zasobów BU KUL; ochronę oryginałów fotografii (zarówno warstwy ikonograficznej, jak i towarzyszących zapisków rękopiśmiennych) przed postępującym niszczeniem (na skutek działania czasu oraz niekorzystnych warunków fizycznych), które z biegiem czasu mogą stać się nieczytelne; promocję zbiorów ikonograficznych BU KUL. Dawne fotografie w formie cyfrowej będą doskonałym źródłem ikonograficznym dla szerokiego grona odbiorców z wielu dziedzin takich jak: historia, historia sztuki, socjologia, etnografia itp.

Wszystkie fotografie w liczbie 1000 sztuk zostaną zdigitalizowane, poddane obróbce graficznej, a następnie udostępnione w Bibliotece Cyfrowej KUL oraz Bibliotece Cyfrowej Polona. W wyniku tych działań zostanie upublicznionych szereg unikatowych fotografii znajdujących się w zasobach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Celem nadrzędnym tych działań jest zabezpieczenie fotografii przed zniszczeniem, zarchiwizowanie oraz upowszechnienie ich poprzez publikację w zasobach cyfrowych i zastąpienie oryginałów kopiami cyfrowymi.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (12)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji