Kolekcja

Ruslan

„Ruslan” – dziennik chrześcijańsko-społeczny o charakterze konserwatywno-narodowym, wydawany we Lwowie w latach 1897 – 1914 pod kierownictwem Oleksandra H. Barwinśkiego); propagował hasła Katolickiego Towarzystwa Rusko-Narodowego, założonego 14.10.1896 roku przez O. Barwinśkiego (1847 – 1926, ukraiński działacz społeczno-polityczny, historyk i pedagog) oraz Anatola K. Wachnianina (1841 – 1908, ukraiński działacz społeczno-polityczny, kompozytor, pedagog i dziennikarz), które w 1911 przekształciło się w Partię Chrześcijańsko-Społeczną. Redaktorami „Ruslana” byli: T. Baranowśkyj (1897), S. Kulczyćkyj (1897 – 1898), Łew W. Łopatynśkyj (1898 – 1907), Semen W. Goruk (1907 – 1914), W. Barwinśkyj (1914).

Celem wydawców była obrona praw „naszego narodu”, „naszego Kościoła” i krytyka działalności moskalofilskiej. Problemy społeczeństwa prezentowały publikacje – korespondencja między autorami. Zwracano uwagę na znaczenie języka ukraińskiego jako gwaranta tożsamości etnicznej, na kwestie emancypacji, oświaty oraz życia ekonomicznego. Zamieszczano aktualne informacje związane z działalnością Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki, publikowano jego prace naukowe oraz analizowano funkcjonowanie „Proswity” (organizacja kulturalno-oświatowa).

Z „Ruslanem” współpracowali wybitni galiccy literaci oraz działacze społeczni, wśród nich: Ulana Krawczenko (pierwsza poetka na Zachodniej Ukrainie), Antin W. Kruszelnyćkyj (pisarz, krytyk literacki, literaturoznawca i pedagog), Bohdan S. Łepkyj (poeta, prozaik, literaturoznawca, krytyk, tłumacz, publicysta i malarz), Osyp S. Makowej (poeta, prozaik, publicysta, krytyk, literaturoznawca, tłumacz i pedagog), Kyryło J. Studynśkyj (filolog-slawista, literaturoznawca, językoznawca, pisarz i folklorysta), Wasyl H. Szczurat (pedagog, literaturoznawca, poeta i tłumacz), natomiast z terenów rosyjskiej Ukrainy – Oleksandr J. Konyśkyj (tłumacz, pisarz, wydawca, leksykograf, wydawca i pedagog), Iwan S. Neczuj-Łewyćkyj (pisarz, etnograf, folklorysta i pedagog), Mychajło P. Staryćkyj (pisarz teatralny oraz działacz kulturalny).

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji