Kolekcja

Lubelska Szkoła Biblijna

Szkołę Biblijną utworzono w 1959 decyzją Kongregacji Seminariów i Studiów Uniw. z sekcji biblijnej, erygowanej 1956 za zgodą Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego przy wydz. teologii KUL; na szkołę składało się wówczas 5 katedr: egzegezy ST, egzegezy NT, teologii bibl., archeologii i geografii bibl. oraz filologii bibl.; pierwszym kierownikiem Szkoły Biblijnej KUL został S. Łach, a wykładowcami E. Dąbrowski, F. Gryglewicz, S. Grzybek, A. Jankowski, J. Paściak, J. Stępień, H. Strąkowski, S. Styś; później zostali zaangażowani: J. Kudasiewicz, K. Romaniuk, L. Stachowiak, H. Langkammer, M. Filipiak, J. Szlaga, J. Homerski, R. Rubinkiewicz, A. Tronina, H. Ordon, S. Potocki, U. Szwarc, J. Suchy, G. Witaszek, R. Sikora, W. Rakocy, S. Szymik, H. Witczyk, A. Paciorek, A. Kondracki; od początkucelem Szkoły Bibl. było wykształcenie wykładowców Pisma Św., zwł. dla seminariów duch., a także przygotowanie specjalistów duszpasterstwa bibl. przy współpracy z Instytutem Teologii Pastoralnej KUL.

B. Szier-Kramarek, „Instytut Nauk Biblijnych KUL", EK (Lublin 1997) VII, kol. 300-302

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (52)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji