Kolekcja

Stare druki

Kolekcja zawiera cyfrowe kopie starych druków prezentowanych w albumie E x thesauro : skarby Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod red. Katarzyny Kołakowskiej, wydanym przez Wydawnictwo KUL w Lublinie w 2019 r.
Kolekcja ukazuje wybór poloników i druków obcych, prezentujących najstarsze książki – w tym pierwsze dzieła wydane w Krakowie: tzw. Turrecremata z 1474 roku tłoczone przez Kaspra Straubego czy Triod kwietna z 1491 roku wydana przez Szwajpolta Fiola. Możemy tu również obejrzeć książki z bibliotek królewskich: Stanisława Augusta Poniatowskiego czy Marii Leszczyńskiej oraz dzieła z najważniejszych oficyn europejskich: Elzewirów i Krzysztofa Plantina.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (5)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji