Kolekcja

Kościół św. Katarzyny w Petersburgu

Zawartość kolekcji obejmuje zbiory poświęcone Kościołowi św. Katarzyny w Petersburgu. Wśród nich znajdują się akta i dokumenty administracyjne, materiały dotyczące szkół oraz stowarzyszeń religijnych działających przy kościele, akta Rzymskokatolickiego Towarzystwa Dobroczynności, rękopis pochodzący z przykościelnej Biblioteki OO. Dominikanów, a także Archiwum ks. Konstantego Budkiewicza.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji