Kolekcja

Dziedzictwo Kulturowe

Kolekcja zawiera cyfrowe kopie wybranych publikacji przechowywanych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL: czasopism, dokumentów życia społecznego, piśmiennictwa teologicznego, zbiorów specjalnych oraz regionaliów obejmujących Lubliniana i Kresy Wschodnie.

Kolekcje podrzędne

Kolekcji: 6

Kolekcja zawiera cyfrowe wersje wybranych czasopism. Znaczące miejsce zajmują w…

Kolekcja zawiera cyfrowe wersje zbiorów obejmujących między innymi:…

Kolekcja zawiera cyfrowe wersje książek i zbiorów Biblioteki KUL z dziedziny…

Kolekcja „Dziedzictwo Kulturowe” obejmuje m. in. cyfrowe kopie cennych zabytków…

Kolekcja zawiera cyfrowe wersje książek, czasopism, zbiorów specjalnych i…

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji