Kolekcja

Zbiory specjalne

Kolekcja „Dziedzictwo Kulturowe” obejmuje m. in. cyfrowe kopie cennych zabytków piśmiennictwa zgromadzonych w Oddziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, w tym rękopisy, stare druki, zbiory graficzne, kartograficzne i muzyczne.

Kolekcje podrzędne

Kolekcji: 10

Kolekcja zawiera dzieła księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SJ (1595-1640)…

Kolekcja zawiera edycje mów politycznych powstałych w okresie I…

Kolekcja obejmuje cyfrowe kopie najcenniejszych zabytków piśmiennictwa od XIV do…

Kolekcja obejmuje renesansowe druki obce z XVI wieku. Znalazły się w niej dzieła…

Zasób obejmuje cyfrowe wersje starych druków wydanych w XVI wieku (polonika), w…

Zasób obejmuje cyfrowe wersje starych druków wydanych w XVII wieku (polonika), w…

Kolekcja obejmuje stare druki głównie z okresu Sejmu Czteroletniego (także…

Zasób obejmuje cyfrowe kopie albumów z grafiką oryginalną i reprodukcjami od XVI…

Kolekcja obejmuje cyfrowe kopie dawnych atlasów wydawanych od XVII do XX w.…

Zasób obejmuje m. in. cyfrowe wersje kolekcji starych druków muzycznych…

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji