Kolekcja

Maciej Kazimierz Sarbiewski

Kolekcja zawiera dzieła księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SJ (1595-1640) wybitnego poety polsko-łacińskiego doby baroku, bardziej znanego w Europie niż w kraju. Pisał pieśni, ody, epigramaty o tematyce sakralnej i świeckiej.

Kolekcja obejmuje edycje jego dzieł publikowane od XVII do XIX wieku w drukarniach polskich i obcych. W kolekcji znajdują się druki wydane w Rzymie, Kolonii, Starej Wsi i we Wrocławiu. Najcenniejsze wydania poezji Sarbiewskiego, prezentowane w Bibliotece Cyfrowej KUL, powstały w antwerpskiej oficynie Plantina – Moretusa.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji