Kolekcja

Lubelska Szkoła Filozoficzna

Wydział Filozofii KUL został Laureatem prestiżowego grantu pt. Lubelska Szkoła Filozoficzna
w ramach konkursu MNiSW pt. Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku.
W ramach konkursu dofinansowane zostaną m.in. przedsięwzięcia dokumentacyjne, badawcze, archiwalne oraz edytorskie. Uczestnicy programu otrzymają środki na przygotowanie nowych, krytycznych wydań pism polskich filozofów, teologów oraz myślicieli społecznych.
Program obejmie również działania nastawione na rozpowszechnienie dzieł w domenie publicznej oraz digitalizację najnowszych zbiorów.

Cele projektu:


  • przeprowadzenie krytycznej analizy poglądów przedstawicieli LSF wraz z tłem historycznym jej działalności oraz polemikami zarówno wewnątrz szkoły, jak i z jej zewnętrznymi oponentami;
  • opracowanie pozostających w rękopisach tekstów przedstawicieli szkoły oraz myślicieli związanych w tym czasie z Wydziałem Filozofii KUL;
  • reedycję tekstów przygotowanych przez LSF;
  • prezentację koncepcji badań historyczno-filozoficznych w LSF;
  • prezentację personalizmu w LSF;
  • digitalizację trudno dostępnych prac przedstawicieli szkoły;
  • popularyzację osiągnięć szkoły w języku angielskim;
  • zwiększenie dostępu do zasobów i spuścizny szkoły;
  • edukację i wspieranie kariery naukowej młodszych pracowników nauki.

Szczegółowe informację o projekcie:  
sapientia.kul.pl
Biblioteka Uniwersytecka KUL jest Partnerem Projektu, realizatorem zadania w zakresie digitalizacji będzie Oddział Zbiorów Cyfrowych

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (46)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji