Object

Title: Lud Boży : dodatek do czasopisma Kresy : pismo przeznaczone do zadośćuczynienia potrzebom kulturalnym ludu miejskiego i wiejskiego na Rusi / wyd. Kazimierz Stawiński ; red. Józef Żmigrodzki

Description:

Tyg. ; Nr 1 (14 stycznia 1907)-R. 18 (1925) ; Od 1907 wyd.: Ignacy Łychowski ; od 1 października 1907 - Kazimierz Stawiński ; od 1914 - Stanisław Żukowski ; Od 1914 red.: Stanisław Żukowski ; Od 1 października 1907 podtyt.: gazeta tygodniowa z rysunkami ; Od 1909 podtyt.: pismo poświęcone ludowi ku cnocie, nauce i zbogaceniu. Gazeta tygodniowa z rysunkami ; Od 1910 podtyt.: gazeta tygodniowa z dodatkami ; W 1916 podtyt.: pismo popularne, tygodniowe z dodatkami ; Opis na podstawie: Polskie czasopisma religijno-społeczne w XIX wieku, poz. 418 ; Od 1907 wychodzi jako dodatek do czasopisma Kresy, od 1 października 1907 samodzielnie ; Wyd. przerwano w czasie wojny. W 1923 wznow. w Łucku ; Od [R. 16], nr 1 (1 kwiec. 1923) podtyt.: tygodnik ilustrowany ; Od [R. 16], nr 2 (8 kwiec. 1923) podtyt.: tygodnik ilustrowany : z Bogiem i Narodem ; Od R. 16, nr 17 (1 lipca 1923) podtyt.: gazeta dla wszystkich : tygodnik ilustrowany : z Bogiem i Narodem ; Od 1923 druk. "Polskie Zakłady Drukarskie i Introl. w Łucku", red. czasowo ks. L. Krajewski ; Numer okazowy : R. 1, 15(28) grudnia 1906 r. ; Od [R. 16], nr 1 (1 kwiec. 1923) / Kurja Djecezjalna Łuc.-Żyt. ; Od [R. 17], nr 12 (2 list. 1924) / Jan Szych

Place of publishing:

Kijów

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Ignacy Łychowski

Date issued:

1906-1925

Format:

application/octet-stream

Extent:

33 cm

Call number:

V-4824

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001406364

Object collections:

Last modified:

Jul 12, 2017

All available object's versions:

https://dlibra.kul.pl/publication/11744

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information