Object

Title: Catalogus Fratrum ac Sororum Sacri Ordinis Praedicatorum Almae Provinciae S[ancti] Hyacinthi in Polonia

Alternative title:

Catalogus Conventum ac Domorum Sacri Ordinis Praedicatorum Almae Provinciae S[ancti] Hyacinthi in Polonia 1925 ; Catalogus Fratrum ac Sororum Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae S[ancti] Hyacinthi in Polonia 1927 ; Catalogus Fratrum ac Sororum Provinciae Poloniae Sacri Ordinis Praedicatorum 1928 -

Contributor:

Ordo Praedicatorum. Prowincja Polska

Description:

Rocz. ; 1920-1937 ; W 1927 miejsce druku druk.: Miejsce-Piastowe : typis Soc. S. Michaelis Archang ; W 1937 miejsce druku i druk: Leopolis : Officina Typographica Ordinis Praedicatorum ; Częste zmiany formatu

Place of publishing:

Leopolis ; (Leopolis)

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

sumptibs Ordinis Praedicatoris ; (typis F. Bednarski)

Date issued:

1920-1937

Format:

application/octet-stream

Extent:

17 cm

Call number:

V-6856

Bibliographic citation:

Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944 / oprac. i red. Zygmunt Zieliński. - Lublin 1981, poz. 52 ; Katalog rubrycel i schematyzmów zakonów męskich i żeńskich [...] / Edyta Chomentowska [w:] Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne [...]. T. 100. - Lublin, 2013, s. 108

Language:

lat

Is version of:

Oryginał drukowany

Replaces:

Schematismus Provinciae S[ancti] Hiacinthi Ordinis Patrum et Fratrum Praedicatorum in Regnis Galiciae et Lodomeriae Existentium

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003203871

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information