Object

Title: Directorium Officii Divini pro Dioecesi Premisliensi Juxta Rubricas Breviarii & Missalis Romani tam Generales, quam Particulares, & Decreta Sacrae Rituum Congregationis in Annum ...

Alternative title:

Directorium Officii Divini Peragendi ac Missarum Absolvendarum Juxta Rubricas Breviarii et Missalis Romani tam Generales, quam Particulares nec non Sacrae Rituum Congregationis Decreta ; Directorium Officiorum Divinorum Recitandorum ac SS. Missarum Celebrandarum pro Clero Saeculari Dioecesis Premisliensis Juxta Rubricas Breviarii et Missalis Romani tam Generales, quam Particulares et Decreta Sacrae Rituum Congregationis in Annum ... ; Directorium Officii Divini Recitandi ac SS. Missarum Celebrandarum pro Venerabili Clero Saeculari Dioecesis Premisliensis Juxta Rubricas Breviarii et Missalis Romani tam Generales, quam Particulares, et Decreta Sacrae Rituum Congregationis in Annum ... ; Directorium Officii Divini in Dioecesi Premisliensi Rit. Lat. per Clerum Saecularum Absolvendi ; Directorium Officii Divini in Dioecesi Premisliensi Rit. Lat. per Clerum Saecularem Persolvendi Juxta Rubricas Breviarii et Missalis Romani tam Generales quam Particulares ac Decreta S. Congregationis Rituum pro Anno Domini ...

Contributor:

Gołębiowski, Jan (drukarz). Wyd. ; Ecclesia Catholica. Diecezja Przemyska

Description:

Rocz. ; 1820-19?? ; Ostatni znany rocznik 1907

Place of publishing:

Premisliae

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Typis Joannis Golembiowski Ep. Typographi

Date issued:

1820-19??

Format:

application/octet-stream

Extent:

18 cm

Call number:

V-3637

Language:

lat

Is version of:

Oryginał drukowany

Is replaced by:

Directorium Officii Divini Rite Persolvendi Sacrique Celebrandi ad Usum Cleri Saecularis Dioecesis Premisliensis R[itus] L[atini] pro Anno Domini ... 1916-1971

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001266859

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information