Object

Title: Ordo Officii Divini ad Usum Dioecesis Lublinensis pro Anno Domini ...

Alternative title:

Directorium Officii Divini secundum Rubricas Breviarii et Missalis Romani nec non Sacrae Rituum Congregationis Decreta ad Usum Universi Cleri Saecularis Dioecesis Lublinensis pro Anno Aerae Vulgaris ... 1843-1845 ; Ordo Officii Divini secundum Rubricas Breviarii et Missalis Romani nec non Sacrae Rituum Congregationis Decreta ad Usum Universi Cleri Saecularis Dioecesis Lublinensis pro Anno Aerae Vulgaris ... 1846-1849 ; Ordo Divini Officii secundum Rubricas Breviarii et Missalis Romani nec non Sacrae Rituum Congregationis Decreta ad Usum Universi Cleri Saecularis Dioecesis Lublinensis pro Anno Aerae Vulgaris ... 1850-1853 ; Ordo Divini Officii ad Usum Universi Cleri Saecularis Dioecesis Lublinensis pro Anno ...1854-1857 ; Ordo Divini Officii juxta Rubricas Breviarii et Missalis Romani ac Decreta Src. Celebrandae ad Usum Universi Cleri Saecularis Dioecesis Lublinensis 1859 ; Directorium Divini Officii et Sacrificii juxta Rubricas Breviarii et Missalis ac Decreta S.R.C. pro Dioecesi Lublinensi 1862 ; Directorium Divini Officii et Sacrificii juxta Rubricas Breviarii ac Missalis Romani nec non Decreta S.R.C. Peragendi in Usum Universi Cleri Saecularis Dioecesis Lublinensis Conscriptum ac Editum pro Anno Domini ... 1864-1865 ; Directorium Divini Officii et Missarum juxta Rubricas Breviarii et Missalis Romani ac Decreta S.R.C. Peragendi in Usum Universi Cleri Saecularis Dioecesis Lublinensis Conscriptum ac Editum pro Anno Domini ... 1871-1878, 1880-1890 ; Directorium Divini Officii et Missarum in Usum Universi Cleri Saecularis Dioecesis Lublinensis Conscriptum ac Editum pro Anno Domini ...1879 ; Directorium Divini Offici ac Missarum ad Usum Dioecesis Lublinensis pro Anno Domini 1891-1907 ; Directorium Divini Officii et Missarum juxta Rubricas Breviarii et Missalis Romani ac Decreta S.R.C. Peragendi in Usum Universi Cleri Saecularis Dioecesis Lublinensis et Podlachiensis 1908-1919 ; Directorium Divini Officii et Missarum ad Usum Dioecesis Lublinensis 1920-1939 ; Directorium Divini Offici ac Missarum ad Usum Dioecesis Lublinensis et Podlachiensis ; Directorium Divini Offici ac Missarum ad Usum Utriusque Dioecesis Lublinensis et Janoviensis seu Podlachiensis 1918

Contributor:

Kossakowski, Władysław Jan (1833-1870). Wyd. ; Kossakowska, Michalina (1836-1894). Wyd. ; Ecclesia Catholica. Diecezja Lubelska ; Ecclesia Catholica. Diecezja Siedlecka

Description:

Rocz. ; [1789]-1939 ; Opis na podst. Bazy BN i rocz. 1840-1939 ; Data [1789] na podst.: Bibliografia prasy lubelskiej (1800-1939) / Alina Krystyna Gromek. - [Lublin, 1972] oraz Katalog czasopism lubelskich / [opr. Halina Wolska] - Lublin, 1974 ; W 1843 oraz od 1846 m. wyd.: Lublin ; Pierwszy znany rocz.: 1840

Place of publishing:

Varsavia

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Ad Sanctam Crucem

Date issued:

[1789]-1939

Format:

application/octet-stream

Extent:

19 cm

Call number:

V-1287

Bibliographic citation:

Katalog czasopism lubelskich / [opr. Halina Wolska]. - Lublin, 1974, poz. 116 ; Bibliografia prasy lubelskiej (1800-1939) / Alina Krystyna Gromek. - [Lublin, 1972], s.v. Directorium Divini Officii et Missarum ad Usum Dioecesis Lublinensis

Language:

lat

Is version of:

Oryginał drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003056861

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information