Obiekt

Tytuł: Ziemia Wileńska : tygodnik dla ludu wiejskiego i miejskiego

Tytuł odmienny:

Ziemia Wileńska : pismo tygodniowe dla wszystkich. R. 8 (1926)

Współtwórca:

Narkowicz, J. Red. ; Hryniewicz, Fr. Red. ; Ostrowski, Janusz (redaktor). Red. ; Straż Kresowa ; Straż Kresowa. Wydział Prasowo-Wydawniczy ; Wydawnictwo Pism Ludowych Ziemi Wileńskiej

Opis:

Tyg. ; R. 1 (1919)-R. 9 (1927) ; Opis na podst. bazy BN i R. 2 (1920), ABES online, CKTCZ online, Katalog "Czasopisma - Lwów" oraz Polskie czasopisma o wsi i dla wsi od XVIII w. do r. 1960 ; Od r. 1919, nr 8 podtyt.: pismo tygodniowe dla wszystkich ; R. 2 nr 1 (4. stycz.)-14, R. 3 nr 1 m. wyd. Wilno, Drukarnia Bajewskiego. Nr 1 (25) (28 sierp. 1920): Drukarnia Literacka (Warszawa). Kolejne nr druk. w Wilnie: Drukarnia "Motus", Drukarnia S. Bakiera, Drukarnia Jana Bajewskiego, Drukarnia "Pax", Drukarnia "Zorza" ; Nazwa wyd. red i druk. pod tekstem ; Z powodu wojny polsko-bolszewickiej czasowo wyd. w Warszawie ; Rozmiar dok. zmienny: 31-35 cm ; Red. odp. i wyd J. Narkowicz za: BNPol. [R. 2], nr 1 (25) (28 sierp. 1920) red.-wyd.: Fr. Hryniewicz. R. 4, nr 36-37 (22-25 paźdz. 1922) i dalsze red. i wyd.: Janusz Ostrowski ; Od R. 7 nr 6 (7 luty 1925) / Wydawnictwo Pism Ludowych ziemi Wileńskiej

Miejsce wydania:

Wilno

Sponsor digitalizacji:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Wydawca:

Wydawnictwo Straży Kresowej

Data wydania:

1919-1927

Format:

application/octet-stream

Rozmiar:

31 cm

Sygnatura:

V-5166

Cytata bibliograficzna:

Polskie czasopisma o wsi i dla wsi od XVIII w. do r. 1960 : materiały bibliograficzno-katalogowe / Irena Turowska-Bar. - Warszawa, 1963, poz. 2151 ; CKTCZ online, poz. 41139 ; Katalog "Czasopisma - Lwów", ID: 5710 ; Spis Gazet i Czasopism Rzeczypospolitej Polskiej, R. 1924/25, s. 53

Język:

pol

Jest wersją:

Oryginał drukowany

Prawa dostępu:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

Licencja :

Domena publiczna (Public domain)

Właściciel praw:

-

Digitalizacja:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Lokalizacja oryginału:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

zz2007859968

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji