Object structure

Title:

Schematismus Patrum ac Fratrum Ordinis Eremitarum S. P. N. Augustini Provinciae Polonae pro Anno ...

Alternative title:

Schematismus Patrum ac Fratrum Ordinis Eremitarum S. P. N. Augustini Provinciae Polonae pro Anno ... (1857)

Contributor:

Ordo Sancti Augustini. Prowincja Polska

Subject:

Ordo Sancti Augustini. Prowincja Polska spisy ; Prasa katolicka Polska 19 w. ; Dzienniki i czasopisma religijne Polska 19 w.

Description:

Rocz. ; Opis na podst. rocz.: 1857 ; Współwyd. z: Ordo Divini Officii Recitandi Sacrifique Peragendi juxta Calendarium atque S. R. C. Decreta et Rubricas Breviarii Novissimas ad Usum Patrum ac fratrum Ordinis Eremitarum S. P. Augustini Provinciae Polonae pro Anno Domini ...

Place of publishing:

[S.l.]

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[s.n.]

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

16 cm

Call number:

V-10533

Bibliographic citation:

Katalog rubrycel i schematyzmów zakonów męskich i żeńskich [...] / Edyta Chomentowska [w:] Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne [...]. T. 100. - Lublin, 2013, s. 69-74

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Is version of:

OryginaƂ drukowany

Is replaced by:

Schematismus Patrum, Fratrum et Monialium Ordinis Eremitarum S. P. Augustini in Magno Ducatu Cracoviensi pro Anno ...

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003260437