Object structure

Title:

Ordo Officii Divini ac Missarum Juxta Rubricas Generales nec non Decreta S. R. C. ad Usum Diaecesis Luceoriensis et Brestensis pro Anno Domini ...

Alternative title:

Ordo Officii Divini ac Missarum Juxta Rubricas Generales nec non Decreta S. R. C. ad Usum Diaecesis Luceoriensis et Brestensis pro Anno Domini 1792

Contributor:

Ecclesia Catholica. Diecezja Łucka

Subject:

Dzienniki i czasopisma religijne Ukraina

Description:

Opis na podst. rocz. 1793 oraz: http://www.estreicher.uj.edu.pl/mdu/baza/1779.html ; Jedyny znany rocz.: 1793 [wyd. 1792]

Place of publishing:

Luceoriae

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

typis S. R. M. & Reipublicae, ad Aedes PP. Ordinis Praedicatorum

Date issued:

[1792]

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

Call number:

V-1501

Bibliographic citation:

Druki wydane na terenach Rzeczypospolitej od XV do pierwszej połowy XIX wieku w zbiorach Ukraińskiej Biblioteki Narodowej im. W. Wernadskiego. Przegląd i charakterystyka wydań rzadkich / Iryna Ciborowska-Rymarowycz, [w:] Libri Separati. Inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy i Litwy / red. nauk. S. Siess-Krzyszkowski, W. Walecki. - Kraków, 2010, s. 98

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Is version of:

OryginaƂ drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003263988